Find Property:

Klauzula informacyjna dla klientów

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Albert Zakonnik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALBUD Albert Zakonnik z siedzibą pod adresem Gąsawy Rządowe 203, 26-502 Jastrząb, NIP 7991682173.
 2. Z Administratorem Danych możesz się skontaktować pisząc na adres rodo@albudbudownictwo.pl
 3. Inspektor Ochrony Danych nie został powołany.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu
  • dokonywania transakcji handlowych i świadczenia usług między nami. Podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. B RODO;
  • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. B RODO.
 5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty:
  • Uprawnione do ich uzyskania na podstawie odpowiednich przepisów prawa
  • Świadczące usługi z zakresu:
   • księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej,
   • marketingu,
   • prawa i windykacji.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj:
  • Spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
  • Prawidłowego dokonywania transakcji handlowych i świadczenia usług między nami do czasu zakończenia współpracy;
  • Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do momentu przedawnienia tych roszczeń.
 8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;
 9. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 10. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub wykonania transakcji.